MENÜ

PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
DEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG PAD


"A svábok számára a haza a mai napig választott és választható kategória, de a választott hazáért való önfeláldozás teljesen természetes számukra. A svábok számára egy haza van, s ez egyértelműen Magyarország."
(Bindorffer Györgyi)

Die Donau fließt und wieder fließt

(Aus der Ansiedlungszeit)

                                                                                      

Die Donau fließt und wieder fließt                                      

wohl Tag und Nacht zum Meer.                                         

Ein Well die andere weiterzieht                                         

und keine siehst du mehr.                                                

All Frühjahr kehren d Schwälblein zurück,

der Storch kommt wieder her,

doch die gen Ungarn zogen sind,

die kommen nimmermehr.

 

Das Ungarland ists reichste Land,

dort wächst viel Wein und Treid,

so hats in Günzburg man verkündt,

die Schiff stehn schon bereit,

dort geits viel Vieh und Fleisch und Gflüg,

und taglang ist die Weid,

wer jetzo zieht ins Ungarland,

dem blüht die goldne Zeit.

 

Mein Schatz hat auch sein Glück probiert,

doch nicht zum Zeitvertreib,

und eh der Holler s drittmal blüht

so hol ich dich als Weib,

und sieben, sieben lange Jahr,

die sind jetzt nun hinab,

ich wollt, ich wär bei meinem Schatz,

doch niemand weiß – sein Grab.

 

A Duna a tengerbe folyik

(A Magyarországra település idejéből)

 

A Duna a tengerbe folyik

nappal meg éjszaka.

Hullám hullámot csalogat,

egyet se látsz már soha.

A fecske tavasszal visszatér,

gólya száll valahova,

de aki Magyarországra ment,

Nem jön már vissza soha.

 

Magyarország a leggazdagabb,

búzája, szőleje jó,

Günzburgban ez megmondatott,

készen áll mind a hajó,

sok ott a barom, a hal, a vad,

szép legelő, laktató,

aki most Magyarországba megy,

annak lesz világa jó.

 

Szerencsét próbált a kedvesem,

nem unalom vitte el,

mielőtt a bodza hármat virít,

elviszlek, párom leszel,

s eltelt hét hosszú, hosszú év,

aki megélte, tudja jól,

most keresném a kedvesemet,

de a sírja sincs sehol.

 

/Kalász Márton fordítása/

 hajos2.jpg

 

 "A hajósi templom fő ékessége és drága kincse az a Mária-szobor, melyet a betelepülő svábok hoztak magukkal németországi hazájukból. Az egy méter magas, fából faragott szobor a főoltár központi alakja. Úgy 1500 körül készíthették, nagy valószínűség szerint Michael Erhart ulmi mester műhelyében. Az idők folyamán többször is átalakították, átfestették, és az adott kor ízléséhez igazodva, különféle kiegészítőkkel látták el. A barokk stílus pompájának megfelelően, aranyozott jogarral, országalmával és aranyozott koronákkal ékesítették, valamint igen díszes ruhákba öltöztették. Nemrégiben, az 1980-as évek végén eredeti, késő gót stílusának megfelelően á1lították helyre."

"A kegyszobornak a szájhagyomány szerint megható története van, sok "szenvedésen" kellett keresztülmennie, míg a hajósi templomban és a hűséges magyar szívekben dicsőséges trónra jutott. Eredetileg a Bussen-hegyi kegytemplomban őrizték, majd a zwiefalteni bencés szerzetesek vették magukhoz, s tették templomuk oltárára. A busszeniek elkeseredését csak növelte az a szerencsétlenség, hogy egy nyári villámcsapás felgyújtotta és szinte teljesen elhamvasztotta szeretett kápolnájukat."

"Amikor elkészült a hajósi templom (1730), annak Szent Antal-oltárára helyezték és itt őrizték egészen 1751-ig. Alighogy a Boldogságos Szűz Mária szobra megtelepedett itt, a Duna- Tisza közén, megindult Hajós felé a zarándoklás. Mind többen s többen térdeltek hajósi trónusa elé és mind többen és többen érezték segítő kegyelmét. A nép csodákról kezdett beszélni. Meggyógyultak a sánták, süketek és bénák, súlyos kórságban szenvedők kapták vissza egészségüket. Sok szomorú szív talált itt vigaszra, sokak lelke tisztult meg bűneitől a Szűzanya közbenjárására."
"Az imameghallgatások és csodás gyógyulások híre eljutott az akkori főpásztorhoz, Klobusiczky Ferenchez is, aki szigorú egyházi vizsgálatot rendelt el. Az érseki hatóság előbb 1749-ben, majd 1752-ben foganatosított tanúkihallgatásokat a hajósi plébánián, hogy egyben kiderítsék a szobor történetét. Az érsek az 1752-es Visitatio Canonica alkalmával megbizonyosodott a csodák bekövetkeztéről és azok hitelességéről. Ezek után a főpásztor a régi főoltár helyébe újat készíttetett és ide helyezte át a Szűzanya kegyszobrát 1752. október 19-én. A Boldogságos Szűz Mária hajósi kegyhelyén a legbuzgóbb zarándokok a kalocsai egyházmegye fő pásztorai, a kalocsai érsekek voltak."

"Ők jártak elöl a Szűzanya iránti tiszteletben, s ők mutatták legszebb példáját az isteni gondviselésben való bizalomnak. Ügyes-bajos dolgaikban, betegségben és kétségek közt gyakran kérték Szűz Mária anyai pártfogását. Méltó hálájuk jeleként sokat áldoztak a kegyhely fejlesztésére. Gróf Csáky Miklós érsek a testi-lelki szenvedésekből való kigyógyulás hálájaként egy oltárt és kápolnát építtetett a Szűzanya tiszteletére. Klobusiczky Ferenc jóvoltából készült el a jelenlegi főoltár, továbbá harangot is adományozott templomunknak. Klobusiczky Péter plébániát és iskolát építtetett Hajóson. Haynald Lajos bíboros-érsek nevéhez fűződik a templom két oldalhajóval történő kibővítése. Egyik legnagyobb jótevője volt a kegyhelynek a hajósi születésű Troll Ferenc pécsi kanonok, aki a régi, feketére festett oltárokat fehérre "márványoztatta" és gazdagon aranyoztatta, továbbá gyönyörű gyertya- és ereklyetartókkal, új gyóntatószékekkel és prédikálószékkel látta el a hajósi templomot."
"Gróf Kolonits László terjesztette fel a Hajós községben lévő Mária-szobor ügyét az akkori szentatyánál, VI. Pius pápánál, "... hogy emelje a hajósi templomot a benne trónoló Mária-szobor előtt történt sok kegyelmi meghallgatás miatt búcsújáró kegyhellyé". A pápa 1794-ben nyilvánította kegyhellyé a templomot és örök érvényre szóló búcsút engedélyezett az ide zarándoklóknak. A búcsúk napjai Szent Imre herceg ünnepére (november 5. utáni vasárnap) és Nepomuki Szent János ünnepére (május 16. utáni vasárnap ) lettek kitűzve."

"A május közepére eső fő búcsúünnepe mindig jeles esemény volt az egyházmegye életében. Legnagyobb rajokban a Duna-Tisza közi hívők látogatták, de a bácskaiak is nagy számban jöttek. Kecskemét, Szeged, Kiskunmajsa, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Soltvadkert, Kecel, Imrehegy, Jánoshalma, Érsekhalma, Sükösd, Baja, Dusnok, Bátya, Fajsz, Foktő, Kalocsa, Dunapataj, Géderlak, Homokmégy, Szakmár, Miske, Császártöltés és Nemesnádudvar buzgó lakosai évről évre megjelentek a Szűzanya áldott kegyhelyén. Nemegyszer 4-5000-es tömeg zsongta körül Mária kegyszobrát, hogy hódoljanak Isten anyjának. Régen gyalogosan, a szent kereszt elöl vitele mellett lengő zászlók tövében igyekeztek eljutni a hajósi búcsúba, hogy ott meggyónjanak, megáldozzanak és új erőre kapva helytálljanak a hétköznapok viszontagságaiban. Sokan gondjukat, bajukat hozták ide a Szent Szűz lábai elé vagy testi szenvedéseikre kerestek gyógyulást. Hogy hányan nyerték itt vissza csodás módon egészségüket, arról azok az értékes fogadalmi ajándékok tanúskodnak, melyeket Mária hű tisztelői hálából a szobornak ajándékoztak. Mindezek a templom egy külön kis helyiségében vannak elhelyezve, hogy bárki számára megtekinthetők legyenek."

"Ma, a XXI. század hajnalán, mintha kicsit kopna a kegyhely híre, vonzereje: egyre kevesebb a zarándokok száma. Pedig milyen szép lenne, ha elődeink buzgóságát követve mi is felkerekednénk, és ellátogatnánk egy-egy Mária-kegyhelyre, így akár Hajósra! Reméljük, hogy ezután már nemcsak a Bussen-hegy kömyékéről érkező buzgó zarándokok, hanem az itthoniak nagy serege is felkeresi ezt a kegyhelyet. Jöjjünk valamennyien a Szűzanya lábai elé és kérjük bátran segítő közbenjárását! Bizonyosan megtapasztaljuk, hogy drága Anyánk egy percre sem felejtkezik meg tisztelőiről, mert égi patrónánk Ő mindenkor. Templomunk ajtaja mindenki előtt nyitva áll és várja buzgó zarándokait."
(Forrás: A hajósi Mária-kegyszobor története /Lukácsy István: A hajósi csodatevő Mária-szobor és kegyhely története c. műve alapján/)

 

Hírek

 • Pátyi Közösségi Kórus
  2011-01-25 18:49:10
 • Német nemzetiségi népdalkört szervezünk!
  2011-01-05 22:06:57

  Jó hangú, német nyelven énekelni akaró dalkörtársakat keresünk!

 • Sváb bál
  2010-11-30 20:22:52

  2011. február 19-én sváb bált rendezünk a pátyi közösségi házban.

 • Sváb advent
  2010-11-13 22:25:45

  2010. November 28-án 18 órakor

  a Landora Pizzériában Sváb Adventi

  gyertyagyújtó est lesz.

 • Kulturgala
  2010-11-07 16:41:30

   Wudersch / Budaörs, am 13. November 2010 Samstag um 15 Uhr 2040 Budaörs, Hársfa Str. 6.

 • Testületi ülés 2010. november 5-én
  2010-11-06 17:57:55
Asztali nézet